100% renewable district heating

Projekt ve zkratce

Počátek

V roce 1994 byl v dánském městě Marstal realizován záměr instalace solární soustavy na krytém bazénu. Úspěch projektu solární soustavy s kolektorovou plochou 8000 m2 vytvořil základ pro instalaci velkoplošného systému připojeného k soustavě centralizovaného zásobování teplem.

Cílem Lisabonské strategie je směřování EU k pozici „nejkonkurenceschopnější a nejdynamičtější znalostní ekonomiky na světě,” Sedmý rámcový program (FP7) pro Výzkum a technologický rozvoj poskytuje finanční prostředky na činnosti související s oblastí výzkumu a podporuje rozvoj a sdílení projektů, které mají „evropskou přidanou hodnotu”. To je i případ projektu SUNSTORE4.

Vlajkový projekt EU

Společnost provozující soustavu zásobování teplem v Marstalu (Marstal Fjernvarme) získala prostřednictvím FP7 příslib podpory pro projekt SUNSTORE4. Projekt byl spolu s dalšími 10 vybrán do skupiny tzv. „Vlajkových projektů EU“.

Cílem projektu je představení inovativního, nákladově efektivního a 100% udržitelného systému využívajícího pouze obnovitelné zdroje energie. Na 1500 zákazníků Marstal Fjernvarme je nyní zásobováno teplem vyrobeným z 55 % solární soustavou. Zbylé teplo bude vyráběno z lokálně pěstované biomasy (rychlerostoucí vrby). Systém dále zahrnuje tepelné čerpadlo spolupracující se sezónním zásobníkem tepla a ORC (Organický Rankinův Cyklus) pro výrobu elektrické energie s využitím energie dodávané z kotle na biomasu.

Evropská perspektiva koncepce systému demonstračního projektu spočívá v jeho potenciální použitelnosti v různých regionech Evropy s odlišnými okrajovými podmínkami.

Očekávané výsledky

 • Inovativní systém 100% využívající obnovitelných zdrojů energie s důrazem na energetickou a cenovou efektivitu a vysokým replikačním potenciál v rámci Evropy
 • Odhadovaná výrobní cena tepla v severní Evropě mezi 375 a 413 Kč/GJ (bez nákladů na platy zaměstnanců)
 • Spolehlivý energetický systém založený na prověřených technologiích, kdy inovace spočívá v jejich integraci do jednoho systému
 • Inovativní a pružný energetický systém, který má schopnost vypořádat se s letním přehříváním při zahrnutí ORC a tepelného čerpadla využívajícího CO2 jako chladiva
 • Sezónní výkopový zásobník tepla zahrnující tepelné čerpadlo využívané k jeho chlazení
 • Inovativní solární soustava koncipovaná s důrazem na účinnost systému a nízkou produkční cenu tepla
 • Inovativní systém kombinované výroby elektrické energie a tepla

Cílové skupiny

SUNSTORE4 má 3 hlavní cílové skupiny:

 • Dodavatelé obnovitelných zdrojů energie
 • Majitelé a provozovatelé soustav zásobování teplem
 • Výrobci souvisejících zařízení

Navíc SUNSTORE4 interaguje se dvěma sekundárními cílovými skupinami:

 • Samosprávy a autoři územních plánů a studií
 • Velcí spotřebitelé tepla