100% renewable district heating

Projekt w skrócie

Punkt wyjścia

W 1994 roku w duńskim mieście Marstal zamontowano instalację kolektorów słonecznych o powierzchni 8,000 m2 służącą do podgrzewania wody w basenie. Dobra ocena uzyskanych efektów energetycznych pozwoliła na dalsze inwestycje w tym kierunku. Następny projekt dotyczył wykorzystania energii słonecznej do ogrzewania i składał się z wielkoskalowej instalacji kolektorów z sezonowym magazynem ciepła, zintegrowanej z miejską siecią ciepłowniczą.

Siódmy Program Ramowy (7PR) w zakresie badań i rozwoju technologicznego jest częścią realizacji strategii Lizbońskiej tworzenia „najbardziej dynamicznej i konkurencyjnej, opartej na wiedzy gospodarki świata”.  Program umożliwia finansowanie działalności badawczej i wspiera rozwój wiedzy poprzez projekty które posiadają „europejską wartość dodaną”. SUNSTORE4 jest przykładem takiego projektu.

Projekt flagowy UE

Ciepłownia miejska Marstal (Marstal Fjernvarme) pozyskała współfinansowanie projektu SUNSTORE4 w 7 Programie Ramowym. Projekt, wraz z innymi 10 projektami został wybrany do grona tzw. „Europejskich projektów flagowych”.

Celem projektu jest demonstracja innowacyjnego wielkoskalowego, efektywnego kosztowo i w 100% zrównoważonego odnawialnego systemu energetycznego. Ciepłownia miejska Marstal będzie zaopatrywać w ciepło blisko 1500 odbiorców, z czego 55% energii ma być produkowane ze słońca i 45% z biomasy (lokalnie uprawianej wierzby energetycznej). Częścią systemu energetycznego jest również pompa ciepła, która „przesuwa” energię do magazynu ciepła oraz turbina ORC (obieg Rankine’a), która produkuje energię elektryczną i jest zasilana z kotła biomasowego.

Z perspektywy europejskiej koncepcja systemu i tym samym projekt demonstracyjny może być dostosowany do odmiennych uwarunkowań i wdrażany w innych regionach Europy.

Spodziewane efekty

 • Innowacyjny system w 100% z odnawialnych źródeł energii ukierunkowany na efektywność energetyczną i ekonomiczną z wysokim potencjałem replikacyjnym w Europie;
 • Szacowany koszt ciepła w regionie Europy Północnej 50-55 Eur/MWh z wyłączeniem płac;
 • Wiarygodny system energetyczny, wykorzystujący sprawdzone pojedyncze technologie, w którym innowacyjna jest ich integracja;
 • Innowacyjny system energetyczny (m.in. turbina ORC, pompa ciepła z CO2 jako czynnik chłodniczy), który dzięki swojej elastyczności umożliwia zagospodarowanie nadmiaru ciepła z okresu letniego do wykorzystania w sezonie grzewczym;
 • Sezonowy magazyn ciepła włącznie z pompą ciepła;
 • Innowacyjny system słoneczny, który zwiększa wydajność systemu i obniża koszty produkcji energii;
 • Innowacyjny układ kogeneracyjnych (CHP) zasilany biomasą.

Grupy docelowe

Projekcie SUNSTORE4 są trzy podstawowe grupy docelowe:

 • podmioty branży OZE;
 • przedsiębiorstwa ciepłownicze;
 • producenci urządzeń technicznych.

Ponadto SUNSTORE4 wchodzi w relacje z dwom pośrednimi grupami celowymi:

 • samorządami lokalnymi i planistami;
 • dużymi odbiorcami ciepła.