100% renewable district heating

Činnosti

Projekt je realizován prostřednictvím následujících činností:

Název činnosti

Hlavní úkol

Podrobný návrh a smlouvy
  • Podrobný návrh demonstračního projektu s využitím vstupů od evropských expertů a dodavatelů techniky
  • Výběrová řízení a smlouvy s dodavateli
  • Povolovací proces
Realizace a uvedení do provozu
  • Realizace energetických systémů demonstračního projektu
  • Uvedení energetických systémů do provozu
Měření a vyhodnocení
  • Program měření
  • Vyhodnocení výsledků
  • Dlouhodobý monitoring
Evropské studie konceptu
  • Studie použití/přizpůsobení energetického konceptu různým evropským regionálním podmínkám (návrh zásobníku, cena biomasy, profil spotřeby elektrické energie atd.)
  • Činnosti spojené s diseminačními aktivitami

Projekt probíhá po dobu 4 let (48 měsíců). Uvedení do provozu bylo naplánováno na 1. července 2010 a předpokládaný termín ukončení projektu je 30. června 2014.