100% renewable district heating

Działania

Realizacja projektu:

Nazwa

Główne zadania

Planowanie i przygotowywanie kontraktów
  • Szczegółowe planowanie projektu demonstracyjnego z wkładem ekspertów europejskich i dostawców technologii;
  • Realizacje procedur przetargowych, kontrakty z dostawcami technologii;
  • Autoryzacja władz lokalnych.
Wdrożenia i montaż instalacji
  • Wdrożenie demonstracyjnego projektu systemu energetycznego;
  • Montaż poszczególnych elementów system energetycznego.
Pomiary i ocena działania
  • Program pomiarów;
  • Ocena wyników;
  • Długoterminowy monitoring.
Badanie możliwości replikacji  koncepcji w Europie
  • Badanie sposobu w jaki koncepcja systemu energetycznego może być wdrożona/zaadoptowana do uwarunkowań innych regionów Europy (projekt magazynu, ceny paliw z biomasy, profile zużycia energii itd);
  • Działania ściśle związane z upowszechnianiem wyników.

Projekt jest realizowany w okresie 4 lat (48 miesięcy). Rozpoczął się 1 lipca 2010 r. i planowana data zakończenie to 30 czerwca 2014 r.